Objave

Za sve korisnike LC SPI programa pripremili smo naprednu obuku koja ima za cilj educirati polaznike o planiranju, realizaciji i obračunu godišnjih odmora u aplikaciji Kadrovska evidencija i izradu obračuna plaće s godišnjim odmorima, isplatu regresa i neiskorištenog godišnjeg odmora u LC Obračunu plaće i naknade.

Vrijeme održavanja: 23. svibnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Josipa Mikelić

Sadržaj: 

• Određivanje trajanja godišnjeg odmora
• Rok stjecanja prava na godišnji odmor
• Odricanje prava na godišnji odmor
• Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
• Raspored korištenja godišnjeg odmora
• Raspored korištenja u slučaju više radnih odnosa tijekom godine
• Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
• Obračun godišnjeg odmora kroz aplikaciju Kadrovska evidencija
• Popunjavanje uvjeta za obračun godišnjeg odmora
• Unos i obračun godišnjeg odmora
• Ispis rješenja za godišnji odmor
• Planiranje i realizacija godišnjeg odmora
• Vrste primanja, prosjek
• Obračun godišnjeg odmora
• Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor
• Regres
• Pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Broj polaznika je ograničen na 17.

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: