Objave

Geinformacijski sustav (GIS) informatički je sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, analiziranje i prikazivanje podataka koji se odnose na određeno područje. U Libusoft Cicomu GIS kontinuirano razvijamo i usklađujemo s potrebama naših korisnika. Tako SPI GIS nudi brojne mogućnosti koje između ostalog doprinose kvalitetnijem prikazu podataka, evidenciji imovine ali primjerice pravednijoj naplati naknada te povećanju prihoda.

Kako biste se što bolje upoznali sa svim prednostima i kvalitetama tog alata za vas smo organizirali poseban webinar, u potpunosti besplatan. Tijekom webinara naši stručnjaci će vas upoznati sa svime što GIS omogućava, a imat ćete i prigodu postaviti im sva dosad neodgovorena pitanja. Stoga budite s nama 7. prosinca 2023. na ZOOM-u i doznajte sve što ste ikad željeli znati o GIS-u.

Vrijeme održavanja: 7. prosinca 2023. u trajanju od 10:30-11:30 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Vilma Plavčić, Dominik Etlinger, Tomislav Jogun, Tena Dručak

Sadržaj: 

10:30 – 10:35 Uvod i otvaranje webinara

10:35 – 10:40 Sve o GIS-u u 5 minuta

 • Što je GIS?
 • Koji podatci se vide u GIS-u i otkud se povlače?
 • Koje su mogućnosti GIS-a?

10:40 – 11:00 Tržišni i inovativni potencijal GIS-a

 • Prikaz prostornih planova
 • Prikaz katastarskih podataka
 • Prikaz rasporeda pražnjenja posuda za otpad
 • Prikaz komunalnih naknada i obveza
 • Evidentiranje nekretnina i komunalne infrastrukture
 • Evidencija groblja i navigacija do grobnih mjesta
 • Kako povećati prihode uz pomoć GIS-a?

11:00 – 11:15 Integracija SPI poslovnih aplikacija i GIS-a

 • S kojim se SPI poslovnim aplikacijama može povezati GIS?
 • Prednosti integracije SPI poslovnih aplikacija s GIS-om
 • Mogućnosti GIS-a nakon integracije s drugim SPI poslovnim aplikacijama

11:15 – 11:30 Kako vam GIS olakšava svakodnevni posao?

 • Primjeri dobre prakse

NAPOMENA:

Webinar je besplatan

PRIJAVA: