Objave

Evidentiranje imovine jedinicama lokalne samouprave nametnuto je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i Zakonom o Središnjem registru državne imovine (NN 112/18). Obveza je to koja je lokalne jedinice itekako zatekla. Malen dio ih je imao evidentiranu imovinu ili komunalnu infrastrukturu, a još manji dio osobu ili službu za evidentiranje imovine. Novosti su zahtijevale dodatan angažman ljudskih resursa kojih ionako nisu imali dovoljno.

Kako bi što lakše ispunili zakonske obaveze, dio jedinica lokalne samouprave posegnuo je za uslugama vanjskih izvođača. Uz njihovu pomoć nastale su evidencije imovine na temelju upisa u posjedovne listove i zemljišno-knjižne uloške, a u nekim slučajevima čak na temelju presijecanja katastarskih planova s prostornim planovima. Brzinske metode spasa tako nisu rezultirale kvalitetnom evidencijom imovine.

Jedini izlaz za kvalitetnu evidenciju

Potvrđeno je to i nalazima Državnog ureda za reviziju koji je kontrolirao kako se provode zakonske obveze. Korištenje vanjskih izvođača za posljedicu je najčešće imalo udvostručavanje posla, jer su nakon revizijske kontrole jedinice lokalne samouprave morale ispraviti ili dopuniti evidenciju imovine.

Također, korištenjem vanjskih izvođača, JLPRS su propustile priliku uspostaviti radni proces koji će uvesti praksu izvještavanja službenika ili odjela zaduženih za evidentiranje imovine, a čiji je zadatak ažuriranje evidencije imovine. Upravo uspostava takvih procesa nužna je kako bi se ispunila zakonska obaveza ažuriranja podataka unutar 60 dana od nastanka promjene u Središnjem registru državne imovine. Stoga je zaključeno da su jedinice lokalne samouprave jedine institucije koje mogu kreirati kvalitetnu evidenciju svoje imovine.

Jedinice imovine upisane u Registru nekretnina vidljive su kao katastarske čestice u GIS-u

Evidentiranje imovine je proces koji će inicijalno oduzeti dragocjeno vrijeme službenika. Kako bi se dobila kvalitetna evidencija potrebno je prikupiti informacije s terena, provjeriti stanje javnih upisnika i analizirati postojeće evidencije unutar jedinica lokalne samouprave. Nakon određenog vremena, evidencija imovine će postići visok stupanj završenosti i bit će potrebno obaviti povremena ažuriranja ili dopunjavanja evidencije.

Dobitna kombinacija SPI Registara nekretnina i SPI GIS-a

SPI Registar nekretnina nudi mogućnost evidentiranja svih oblika nepokretne imovine kojima jedinice lokalne samouprave raspolažu. Povezan sa SPI GIS-om, Registar nekretnina, zahvaljujući opciji preuzimanja katastarskih podataka s katastarskog plana, nudi lakši inicijalni unos imovine. U svega nekoliko klikova mišem moguće je upisati kompleksnu jedinicu imovine, koja se proteže na više katastarskih čestica.

Letimičan pogled u SPI GIS-u otkriva moguće rupe u evidenciji imovine (nerazvrstanih cesta)

Uz lakši unos podataka, veza između SPI Registra nekretnina i SPI GIS-a nudi mogućnost analize kompletnosti i kvalitete evidencije imovine koristeći intuitivan kartografski prikaz. Podatke iz Registra nekretnina moguće je usporediti s podacima otvorenog pristupa ili prostornim planovima, kako bi se otkrilo jesu li su na jedinici imovine evidentirane sve potrebne čestice.

UZ SPI GIS pregled imovine na jednom mjestu

Osim što pomaže u operativnom radu, SPI GIS nudi mogućnost pregleda svih podataka o imovini na jednom mjestu, uključujući i privitke poput dokumenata ili fotografija. Takve mogućnosti SPI GIS čine idealnim mjestom za načelnike i pročelnike koji žele dobiti informacije o imovini na jednom mjestu.

Kako bi se informacijama o imovini pristupilo što jednostavnije, kartografski prikaz u SPI GIS-u moguće je prilagoditi potrebama korisnika. Imovinu je na karti moguće simbolizirati po statusu vlasništva, namjeni, financijskim karakteristikama ili ovisno o pripadnosti portfelju. Ovo je samo dio mogućnosti prikaza podataka o imovini koje SPI GIS nudi, a sam konačni izgled kartografskog prikaza postiže se u dogovoru s konzultantima Libusoft Cicoma.

Autor teksta: Vedran Vrhovac, voditelj Odjela prostornih projekata