Objave

Cilj savjetovanja pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” je prezentirati korisnicima na koji način upravljati svojom imovinom u skladu sa zakonskim odredbama, a radi stvaranja dodatnih vrijednosti na temelju imovine kojom JLP(R)S raspolaže. Namijenjena je svim proračunskim korisnicima aplikacije.

Vrijeme edukacije: 4. prosinca 2023., od 9,30 do 15 sati 

Mjesto edukacije: ZOOM 

Predavač: Ines Vidaković

Sadržaj edukacije: 

  • zakonski okvir
  • IMOVINA – Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i
    računskom planu
  • RAZRED 0 – nefinancijska imovina + primjeri knjiženja
  • godišnji popis imovine – zakonski okvir i proces za dobro definiranje strategije upravljanja
  • kontrola i usklađenje – Glavna knjiga i analitička evidencija
  • upravljanje imovinom – Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
  • podskupina 915 – knjiženje prijenosa i problematika konsolidacije

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA