Objave

Ušli smo u godinu nove valute i posljednjih dana sve snage zajedno s našim korisnicima usmjerili smo na postizanje kvalitetnog i bezbrižnog poslovanja. No, svemu tome prethodio je veliki posao. Pripreme za ulazak u godinu eura odvijale su se u dvije faze.

Prvo smo odradili izmjene u programima važne za dvojni iskaz na dokumentima. Najveći dio posla odnosio se na prilagodbu Word predložaka za račune i rješenja, kao i na prilagodbu predložaka za uplatnice. S ciljem da naši korisnici suvereno ovladaju radom s predlošcima tijekom ljeta smo održali brojne radionice i webinare, a uz njih smo osigurali pisane i video upute te osmo otvorili kontakt e-mail adresu kako bismo korisnicima bili što više dostupni. Prvi dio uspješno smo odradili do 5. rujna kada je krenula faza prijelaza na euro.

U fazi prijelaza na euro napravili smo dorade procedura za otvaranje godine i prijenos početnog stanja kako bi se mogli preračunati kunski iznosi iz baze 2022. godine u eurske te kako bi ih se tako preračunate moglo spremiti u bazu 2023. godine.  Situacija je to koju imamo i inače, jer na prijelazu godine moramo raditi u dvije godine. Ovaj put to je ipak bilo nešto drugačije jer je prošla godina bila u kunama, a ova je u eurima. U skladu s tim izazovi su nam i dalje nešto veći, no vjerujemo da ćemo ih zajedničkim snagama brzo svladati.

Euro kutak i Euro bilježnica

S ciljem što boljeg informiranja naših korisnika, redovito sve informacije objavljujemo na našim društvenim mrežama te na našoj web stranici. Savjete naših stručnjaka vezane uz rad u aplikacijama te rad s eurom uvijek možete potražiti na našem otvorenom dijelu portala u rubrici Aktualno za korisnike. Ondje možete pronaći i vijesti vezane uz različite upute koje se nalaze u zatvorenom dijelu portala u Euro kutku.

Podsjetimo, Euro kutak osmislili smo s ciljem da osiguramo sve informacije vezane uz euro na jednom mjestu. Uz brojne pisane i video upute, zakonske propise i različite druge informacije, ondje smo objavili i Euro bilježnicu – priručnik koji sadrži detaljne upute za rad u aplikacijama SPI sustava na prijelazu u godinu nove valute. Registracijom na naš zatvoreni dio portala možete preuzeti taj dokument u kojem ćete između ostalog pronaći sve korake koje trebate poduzeti kako biste uspješno prešli na poslovanje s eurom kroz SPI sustav, rješenja za sve specifične situacije prilikom otvaranja nove poslove godine, te odgovore na brojna druga pitanja poput onih vezanih uz ispisivanje “izvještaja kroz godine”.

Zajedno u godini nove valute

Kako je druga faza prijelaza na euro još uvijek u tijeku, posebice u sadašnjem razdoblju isplata plaća, koje ovaj put poslodavci zaposlenicima isplaćuju u eurima, a ne kunama i dalje nastavljamo veliki posao prilagodbe. Do sada su u njemu sudjelovali deseci naših zaposlenika iz različitih odjela – od programera i instruktora preko konzultanata i implementatora do naše info podrške.

I dalje stojimo na raspolaganju svim svojim korisnicima te ih pozivamo da nas prate na svim kanalima informiranja koje smo naveli, ali da nam se i bez zadrške obrate za pomoć u slučaju da im je potrebna putem telefonskih kontakta ali i e-mail adrese info@spi.hr. Također vas još jednom pozivamo da se registrirate na zatvoreni dio našeg portala te da ondje preuzmete svoj primjerak Euro bilježnice.

Ujedno, svim korisnicima želimo zahvaliti na ukazanom povjerenju u naše proizvode i usluge.

Naš tim stručnjaka iz Odjela za razvoj i implementacije sastavio je Euro bilježnicu. Riječ je o dokumentu koji sadrži detaljne upute za rad u aplikacijama SPI sustava na prijelazu u godinu nove valute.

Euro bilježnica namijenjena je svim korisnicima SPI sustava i pomoći će im ne samo u korištenju aplikacija već i u rješavanju eventualnih izazova na koje mogu naići.

Euro bilježnicu objavili smo na zatvorenom dijelu našeg portala, u rubrici posvećenoj uvođenju eura – EURO KUTAK

Podsjetimo, ondje možete pronaći i druge sadržaje koji se odnose na rad u aplikacijama, a vezani su uz euro. Uz to ondje ćete pronaći i obvezujuće zakone te materijale s LC-ovih radionica.