Objave

Nova verzija SPI programa, koja je izašla ovih dana, otvara mogućnost povezivanja SPI Uredskog poslovanja s platformom za e/m potpis i e/m pečat Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva https://web.epotpis.rdd.hr/ . Kako biste osigurali sve potrebno za neometan rad nužno je ispuniti nekoliko preduvjeta.

Potrebno je provjeriti jeste li proveli aplikativnu prilagodbu LC-ovih usluga što možete učiniti u našem Odjelu prodaje. Potom je potrebno pokrenuti proceduru pred Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva kako biste dobili testni API ključ.

Popunjavanje obrasca

To ćete učiniti tako što ćete ispuniti obrazac „e-potpis TEST – Obrazac A za prijavu e-Usluge“ (u prilogu) i dostaviti ga na potpis.pecat@rdd.gov.hr. U obrascu su navedene testna IP adresa i produkcijska IP adresa za e-spi korisnike. U slučaju da niste eSPI korisnik, odnosno da se aplikacije nalaze na Vašoj infrastrukturi (serveru), molimo da upišete IP adresu servera.

(VAŽNO: Ako niste e-spi korisnik, a želite koristiti ovu uslugu molimo da s Vašim pružateljem internetskih usluga dogovorite uspostavu fiksne IP adrese. Naime, ako koristite dinamičnu IP adresu ista se mijenja prilikom svakog spajanja na internet što će onemogućiti komunikaciju sa servisom).

Testiranje, pa ugradnja

Kada Vam Središnji državni ured dostavi testni API ključ, trebate ga dostaviti na info@spi.hr kako bismo mogli provesti testiranje. Po uspješnom testiranju, potrebno je još ispuniti „Zahtjev za korištenjem platforme_produkcijski rad“ (u prilogu) nakon čega ćete dobiti produkcijski API ključ. Nakon ugradnje produkcijskog API ključa sustav će biti spreman za korištenje.

Obrazac A za prijavu e-Usluge

Zahtjev-za-korištenjem-platforme_produkcijski-rad.doc