Strateško planiranje upravljanja imovinom JLP(R)S
 
U organizaciji Hrvatske zajednice županija, 25. siječnja 2016. godine, LC konzultanti održali su radionicu Učinkovito upravljanje imovinom županija i ustroj registra nekretnina na kojoj je sudjelovalo preko 20 polaznika iz 9 županija. Odlične ocjene radionice i sve pohvale bile su izazov da se na inicijativu 8 polaznika nastavi s edukacijom iz segmenta pripreme strateških planova.
 
Naime, pripremu i donošenje strateških planove upravljanja imovinom preporučuje i Državni ured za reviziju, a LIBUSOFT CICOM već petnaest godina u implementaciji PRLS metodologije ističe kao važnu komponentu učinkovitog upravljanja imovinom dugoročno planiranje i donošenje Strateškog plana (primjer rada na istom imamo još od 2007. godine kada je rađen za Grad Karlovac).
 
Više o održanoj radionici možete vidjeti na stranicama Hrvatske zajednice županija.
 
Više o aktivnostima i radionicama za pripremu strateških planova JLP(R)S možete dobiti u našem Odjelu marketinga i prodaje na 01/65 99 509.