Projekt Strategije upravljanja imovinom Grada Zagreba uspješno je dovršen nakon šestomjesečnog rada Libusoft Cicom tima i korisnika. Prijedlog je od 6. veljače na savjetovanju s javnošću, nakon čega će biti upućen na usvajanje na Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Strategija upravljanja imovinom Grada Zagreba za razdoblje 2020. do 2026. godine, kao srednjoročni dokument, pripremana je u cilju učinkovitijeg upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Zagreba. Potrebno je bilo odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom, uvažavajući gospodarske i razvojne interese Grada Zagreba, te godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom. Strategija se donosi za razdoblje od sedam godina i sadrži ključne strateške i posebne ciljeve te viziju i smjernice vezane za osiguranje učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Zagreba.

Cilj Strategije je osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom kao i osigurati da ta imovina bude u službi građana, gospodarskog rasta te zaštite javnog interesa i interesa Grada Zagreba.

Strategija upravljanja imovinom Grada Zagreba obuhvaća sustavno, optimalno i dugoročno održivo upravljanje imovinom u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Zagreba, koje počiva na načelima javnosti, predvidivosti, učinkovitosti i odgovornosti. A krajnja je svrha postići da gradska imovina pridonosi općem dobru, kako na razini gospodarstva, infrastrukture tako i strateškog razvoja lokalne zajednice. Očuvanjem vrijednosti postojeće imovine i njezinim stavljanjem u potpunu funkciju te stalnom izgradnjom novih sadržaja stvaraju se pretpostavke za rad i kvalitetan život sadašnjih i budućih naraštaja.

Zahvaljujući iskustvu i znanju stručnjaka LC-a, temeljenim na višegodišnjem provođenju PRLS metodologije, ovaj je veliki projekt uspješno predstavljen čelnicima Grada Zagreba, 27. siječnja 2020. godine i očigledno obuhvatio sve zahtjeve koje je Grad Zagreb pred njega postavio. Stručni tim LC-a ponosan je na ovo postignuće i spreman je podijeliti svoja iskustva i s drugim JLS u regiji.

 

foto: IGH.hr