Jučer je u Vukovaru održan radni sastanak LC tima i predstavnika Grada na kojem se razgovaralo o informatičkim potrebama grada za koje su kao odgovor predstavljena SPI rješenja, a konačni zaključak sastanka bio je da je LC ponuda kvalitetna te da postoji mogućnost početka suradnje.

SPI rješenja prezentirana gradu Vukovaru | SPI

Inicijalni paket SPI aplikacija za Grad Vukovar pokrio bi potrebe vođenja proračunskog računovodstva, uredskog poslovanja i naplate komunalnih potraživanja, uz otvorenost za daljnje proširivanje sustava.