LIBUSOFT CICOM već 15 godina radi na implementaciji suvremenih metoda vođenja evidencija o imovini i njihovom učinkovitom upravljanju. Zadnja revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama, za period od 2012. do 2014. godine, provedena od strane Državnog ureda za reviziju, istakla je preporuke za donošenje strategije upravljanja i raspolaganja imovinom.

U tom je cilju LIBUSOFT CICOM u suradnji s Udrugom gradova i Hrvatskom zajednicom županija, u sklopu LC Konferencije Panorama 2016., organizirao specijalistički seminar “Upravljanje imovinom JLP(R)S” u srijedu 28. rujna 2016. u Panorama Zagreb Hotelu.

 

U uvodnoj prezentaciji navedene su 11 aktivnosti PRLS modela Upravljanja imovinom s naglaskom na procjenu vrijednosti imovine i dugoročnom planu upravljanja imovinom uz strateški plan odobren od vijeća.

Uslijedile su prezentacije naših gostiju predavača te LC konzultanata.
Pomoćnik glavnog državnog revizora za reviziju učinkovitosti​, gospodin Božo Antić-Vuletić u svojoj prezentaciji naveo je da 32 lokalne jedinice imaju učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama. Voditeljica ZKO Stalne Službe u Sesvetama, Općinskog građanskog suda, gđa Ana-Marija Končić savjetovala je o slijedu postupka upisa uz popis potrebnih isprava za upis u Zemljišnu knjigu. Izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci, gospodin Davor Vašiček, naveo je vrednovanje na temelju procijenjene vrijednosti imovine te na osnovi očekivanih prihoda od uporabe i tržišno vrednovanje prema pojavnim obilježjima sličnoj imovini i simbolično evidentiranje po jednoj novčanoj jedinici kao načela iskazivanja vrijednosti imovine. Gđa Irena Guszak-Cerovečki, profesor na Rochester Institute of Technology Croatia provela nas je kroz točke koje objašnjavaju što je Strateški plan, vrste i organizacija projekta izrade Strateškog plana. Posebno interesantan dio sudionicima bile su preporuke za praćenje, ažuriranje i revidiranje Strateškog plana. Voditeljica Službe za strategiju, plan, analizu, registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, gđa Gorana Roje navela je ciljeve projekta izgradnje informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom. Najistaknutija misija Projekta je stvoriti uvjete i izgraditi kapacitete koji će osigurati izradu kvalitetnih provedbenih propisa i ključnih dokumenata upravljanja i raspolaganja državnom imovinom te provedbu istih, a vezano uz organizirano, racionalno, razvidno i javno upravljanje i nadzor nad državnom imovinom i s njome povezanim obvezama u ime i za račun građana Republike Hrvatske, omogućiti uspostavu cjelovite i sistematizirane evidencije svih pojavnih oblika imovine i njome povezanih značajki, u službi gospodarskog rasta i zaštite nacionalnih interesa.
LC konzultanti obradili su teme vezane uz vrste imovine, statusa vlasništva, LC aplikaciju Registar Nekretnina uz evidentiranje interne procjene unutar aplikacije, te usklađivanje i povezivanje knjigovodstvenih evidencija o imovini.

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju i pozivamo Vas da nam se pridružite i na idućem seminaru slične tematike.​