​Objavljeno: 28.02.2018.

16. ožujka 2018. godine u Hotelu Panorama Zagreb, održati ćemo novi specijalistički seminar vezan uz primjenu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika, kako bismo održali kontinuitet edukacije svih dionika u primjeni ovog Zakona.

Seminar je namijenjen prvenstveno povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija, velikih gradova i Grada Zagreba, te lokalnim samoupravama.

Sudionici prethodno održanog specijalističkog seminara pokazali su veliko zanimanje za obrađene teme a pogotovo za pitanja vezana uz godišnje izvještavanje i cjenovne blokove. Stoga smo odlučili nove specijalističke seminare proširiti posebnim programskim cjelinama vezanim uz ove, i brojne druge aktualne teme.

Glavne teme koje će se obrađivati na Specijalističkom seminaru biti će:

 • Temelji za procjenu vrijednosti nekretnina
 • Godišnje izvještavanje od JLP(R)S i Visokog procjeniteljskog povjerenstva
 • Uloga procjeniteljskih povjerenstava i stručnih službi JLP(R)S, te uloga Visokog procjeniteljskog povjerenstva
 • Primjeri izvještavanja o tržištu nekretnina
 • Unapređenje informacijskog sustava eNekretnine i evaluacija podataka
 • Izvođenje nužnih podataka, procjene za potrebe JLP(R)S
 • Stanje s izradom cjenovnih blokova
 • Inspekcijski nadzor i preporuke za JLP(R)S
 • Pitanja i odgovori

Planirano trajanje specijalističkog seminara je od 09:00 do 16:00 sati.

Ovim putem molimo da nam Vaša pitanja na navedene teme dostavite na e-mail prodaja@spi.hr kako bi naši stručni predavači mogli pripremiti potpune i kvalitetne odgovore na ista.

Od 25.07.2015. otkad je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina na snazi, uočene su brojne dileme u primjeni. Predavači, nositelji izrade Zakona i pripadnih podzakonskih akata, ponuditi će odgovore i konkretna rješenja u skladu s važećim propisima. Ulaganja u nekretnine sadrže cijeli niz rizika, a najveći je osiguranje uloženih sredstava u slučaju spora. Upravo je zaštita ulaganja investitora jedna od glavnih problematika procjene vrijednosti nekretnina. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadni pravilnici jamstvo su investitorima i građanima da će vrijednost njihovih nekretnina biti ispravno procijenjena i tako osigurana sredstva koja su uložena.

Važeći Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina stupio je na snagu 25.07.2015. godine i njime su uređeni osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Uz ovaj Zakon donesena su i dva pravilnika – Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15), te Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15), kojim su uređena pitanja vezana uz uspostavu i upravljanje informacijskom aplikacijom za upravljanje podatcima – eNekretnine.

Navedenim propisima uspostavljen je sustav vrednovanja nekretnina u RH tako da je nedvosmisleno određeno:

 • Tko smije izraditi procjenu vrijednosti nekretnina
 • Prema kojim metodama se izrađuju procjene vrijednosti nekretnina
 • Na temelju kojih podataka

PRIJAVA: 
Ukoliko se odlučite sudjelovati na specijalističkom seminaru, ispunite ONLINE PRIJAVNICU najkasnije do 14. ožujka 2018. godine. Broj sudionika je ograničen zbog specifičnosti seminara i kvalitetnijeg rada s manjim brojem polaznika​.

KOTIZACIJA: 
Kotizacija po osobi uključuje stručna predavanja, prezentacije, radni materijal, osvježenje, prigodni domjenak, te iznosi:
 

Rana prijava do 
05. ožujka 2018. godine
Prijava nakon 
05. ožujka 2018. godine
800,00kn + PDV = 1000,00 kn po osobi 960,00kn + PDV = 1.200,00 kn po osobi
640,00kn + PDV = 800,00 kn po osobi
za korisnike LIBUSOFT CICOM-a
i članove Udruge gradova
800,00kn + PDV = 1000,00 kn po osobi
za korisnike LIBUSOFT CICOM-a
i članove Udruge gradova

Posebna napomena: Premium LC korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na sudjelovanje bez kotizacije.

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 14. ožujkom 2018. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00  235393-OIB korisnika a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 14. ožujka vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 14. ožujka izvršit ćemo povrat 50%  iznosa uplaćene kotizacije