Objavljeno: 03. 05. 2018.

Potraživanja su u zastari? Pitate se što i na koji način otpisati? Pozivamo vas 25. svibnja 2018. na treći u nizu proljetnih seminara koji se odnose na temu naplate gradskih i općinskih prihoda. Naglasak smo stavili na različite radne i operativne procese koji prethode ili slijede postupcima naplate ili otpisa različitih potraživanja, odnosno koji su od odlučnog utjecaja na učinkovitost takvih postupaka i pravilnog evidentiranja prihoda. 
Bilo da je riječ o uputi sadržanoj u nalazu Državnog ureda za reviziju ili propustima glede potpune i pravodobne naplate svih prihoda koji mogu uzrokovati prekršajnu odgovornost gradova ili općina, odnosno odgovornih osoba u njima, tema naplate prihoda je i dalje izrazito aktualna za većinu jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.
Obzirom da su na prošlim seminarima obrađene uglavnom teme općenitije naravi, ovaj put smo odlučili, nastavno na niz upita i aktualnosti iz prakse, obraditi sljedeće teme:

  • otpis potraživanja
  • zastara i pravna priroda zastarnih rokova – osvrt na članak 197. Općeg poreznog zakona (NN 115/16)
  • osvrt na sudsku praksu vezanu uz naplatu gradskih i općinskih prihoda
  • dostava
  • promjena sredstava ovrhe u smislu izmjena i dopuna Ovršnog zakona

U okviru seminara održati će se okrugli stol tijekom kojega će predavači odgovarati na upite korisnika, i to od utvrđivanja i evidentiranja potraživanja u upravnom i poreznom postupku pa do osnova provedbe ovrhe u građanskom postupku.
Izlaganja na seminaru održat će suci Upravnog suda u Rijeci, Županijskog suda u Velikoj Gorici te LC konzultanti.

Seminar će se održati u Hotelu Panorama u Zagrebu od 9:30 do 15:00 sati, a točnu satnicu i imena predavača objavit ćemo uskoro.
 


NAPOMENA:

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 1.200,00 kn + PDV minus 400,00 kn popusta = 800,00 kn + PDV po sudioniku. 
 
Prijave se vrše najkasnije do 24.05.2018. godine u 12:00 sati putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 
 
Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 24.05.2018. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 32176-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara.
 
U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 22.05.2018 godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 22.05.2018. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.