U petak, 01. travnja 2016. u Hotelu Panorama održan je specijalistički seminar na temu "Procjena vrijednosti nekretnina".

I na ovom specijalističkom seminaru u organizaciji LIBUSOFT CICOM interaktivne i poučne prezentacije pratili su brojni polaznici.

 
Slijedi popis​ prezentacija održanih tijekom specijalističkog seminara 01. travnja 2016.:
 
Temelji za procjenu vrijednosti nekretnina
• Stupovi sustava procjene vrijednosti nekretnina
Mr. sc. Željko Uhlir
 
Procjeniteljska povjerenstva i plan približnih vrijednosti zemljišta
• Procjeniteljska povjerenstva
• Stručne službe procjeniteljskih povjerenstava
• Plan približnih vrijednosti zemljišta

Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba
 
Vođenje, evaluacija i izdavanje podataka
• Unos i izdavanje podataka
Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba
 
• Izvođenje nužnih podataka
Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba
Mr. sc. Željko Uhlir
 
Procjene za potrebe JLP(R)S
• Pregled procjembenih elaborata
Mr. sc. Željko Uhlir
• Utvrđivanje prethodnog učinka
Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba
• Informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine, II. FAZA
Branka Gorup Ladović, APIS IT
 
Prilozi
• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015)
• Objave MGIPU web – Procjena vrijednosti nekretnina
• Informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine 9/2015.)
• Popis velikih gradova i obrazloženje pojma 'veliki grad'
• Odgovor MGIPU o primjeni propisa iz područja procjene vrijednosti nekretnina
• Slovenski model Zbirke vrijednosti nekretnina (web naslovnica i link)