Porezna uprava s danom 21.07.2016.  ponavlja obavijest o krajnjem roku za predaju obrasca OPZ-STAT-1 prema izmijenjenom članku 21.stavak 1 Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi.

OPZ-STAT-1 – rok dostave 1. rujna 2016.

„Pravilnikom  o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Narodne novine, br. 78/15 – dalje u tekstu: Pravilnik) uvedena je obveza izvješćivanja o dospjelima, a nenaplaćenim potraživanjima  putem obrasca OPZ-STAT-1. Navedenim Pravilnikom bilo je predviđeno da će se prvi obrazac OPZ-STAT-1,  podnijeti  Poreznoj upravi najkasnije do 20. veljače 2016. godine.
 
Izmjenama i dopunama Pravilnika koje su objavljene u Narodnim novinama broj 16/16 prolongiran je rok za podnošenje prvog obrasca na 1. rujan 2016. Napominjemo da obveznici Obrasce mogu predavati od 20. veljače 2016. pa je tako  do 20. srpnja 2016. godine 18.315 obveznika uspješno je predalo OPZ-STAT-1 putem sustava ePorezna.“

Najkasnije do 01.09. obveznici moraju predati sva tri obrasca koja po rokovima dospijevaju do tog datuma ( zadnje tromjesečje 2015.g. i za prva dva tromjesečja 2016.g.).

Više možete saznati pod LINKOM.