Prema nacrtu Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Opatije, za period od 2012. do 2014. godine, Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito.
 
Predmet ove revizije bili su poslovni prostori, stanovi i građevinsko zemljište. Navedene vrste nekretnina, kao i sve ostale (preko deset portfelja) u Gradu Opatiji se vode u LC programu REGISTAR NEKRETNINA (kataloške oznake LC/SPI 2011), koji smo u Gradu Opatiji uveli 2013. godine. Uz izuzetno zalaganje Radnog tima, koji je radio na uvođenju REGISTRA i svestranu podršku čelnika Grada Opatije, postignuti su rezultati koji su i u ovoj reviziji dobili svoju potvrdu i punu afirmaciju.
 
Zadnjih godina kao primjer dobrog rada JLS stalno smo isticali i prezentirali Grad Opatiju, te nam je iz tog razloga posebno zadovoljstvo da su stigle potvrde za kvalitetan rad i od samog Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, na čemu čestitamo Gradu Opatiji.
 
Više informacija o programu REGISTAR NEKRETNINA, konzultantskim uslugama za učinkovitije upravljanje imovinom JLP(R)S, među kojima je i priprema Strateškog plana, procjena vrijednosti nekretnina, klasifikacija nekretnina, imovinsko-pravni odnosi i upis nekretnina u ZK, financijska analiza prihoda i rashoda na nekretnini (stopa kapitalizacije), analiza pravnih akata, analiza indirektnih subvencija kroz korištenje nekretnina, konsolidirano upravljanje, kao i o GIS programu za efikasno upravljanje prostorom možete dobiti u našem Odjelu marketinga i prodaje na 01/65 99 509.
 
Također, primjere dobre prakse možete vidjeti na našim stranicama na linku Studije slučaja. Stalni seminari i radionice prigoda su da se detaljnije upoznate s mogućnostima naših rješenja koja su rezultat petnaestogodišnjeg rada na projektima upravljanja imovinom JLP(R)S u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (vidi na EDAPEDIJA).