Projekt uvođenja gradske riznice – Virovitica | SPINakon nedavno dovršene obuke za rad sa SPI aplikacijom LOKALNA RIZNICA na kojoj je sudjelovalo 9 proračunskih korisnika Grada Virovitice, ovaj projekt je proširen – Grad je za sve svoje korisnike uzeo paket osnovnih SPI aplikacija (Proračunsko Računovodstvo, Obračun plaća, Salda konti).

Zanimljivo je to što je u paketu i aplikacija Lokalna riznica proračunskih korisnika koja će izravno povezati Gradsku riznicu s računovodstvenim aplikacijama naših novih korisnika, a to će im omogućiti još jednostavniji rad sa zahtjevima prema Riznici i brže odrađivanje poslova zbog integiranosti svih ovih aplikacija.