Nastavno na tekst iz prošlog BILTENA na temu 'Baza podataka kupoprodajnih cijena nekretnina', a vezano za provedbu Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14), dajemo par informacija do kojih smo došli na Savjetovanju pročelnika PANORAMA 2014. i na radionicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (preporučamo pogledati prezentacije, pitanja i odgovore na: www.mgipu.hr).
 
Iz MIGPU je najavljeno da se priprema Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, koji bi se trebao usvojiti do kraja prvog kvartala 2014. godine, te da će se u njemu definirati da Bazu podataka kupoprodajnih cijena (LC termin: BKC) formiraju i vode veliki gradovi i županije.
 
Uvažavajući potrebu da se predmetna materija približi i olakša njezina provedba, pripremamo dodatnu edukaciju kroz jednodnevni Seminar o procjeni vrijednosti nekretnina, koji bi se održao krajem studenog 2014. godine u Zagrebu, a sve u ovisnosti od pokazanog interesa naših korisnika. Na Seminaru bi se obradile slijedeće teme:

  • Uvodno o osnovnim postavkama i ciljevima donošenja Uredbe i Pravilnika
  • Praktični primjeri općeg akta predstavničkog tijela o ustroju Baze podataka kupoprodajnih cijena nekretnina
  • Način obavijesti Javnobilježničke komore i Ministarstva graditeljstva o ustroju Baze podataka kupoprodajnih cijena nekretnina
  • Praktičan primjer pripreme za uvođenje BKC
  • Analiza dosadašnjih iskustava i prijedlozi za poboljšanja
  • Praktični primjeri procjena i korištenja Baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina
  • Procedure za evaluaciju Baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina
  • Procedure za dobivanje izvadaka iz Baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina
  • Zaštita osobnih podataka u kontekstu korištenja Baza podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina
  • Pitanja i odgovori 

Bazu podataka kupoprodajnih cijena, mogu ustrojiti JLP(R)S, sukladno općim aktima predstavničkog tijela, a na temelju dobivenih isprava od javnih bilježnika o raspolaganju nekretninama. Podsjećamo da, LC aplikacija REGISTAR NEKRETNINA, sa svojim modulom BKC, u cijelosti omogućava vođenje pribavljenih podataka o prome­tu nekretnina, kao i o ugovorenim cijenama zakupa odnosno najma.

REGISTAR NEKRETNINA, kao sveobuhvatna baza podataka o imovini, i u ovom slučaju se potvrdio kao odlična aplikacija, koja omogućava da se u kratkom roku u operativan rad implementira i Baza podataka o kupoprodajnim cijenama (modul: BKC), za predmetnu namjenu kod gradova i županija. Izuzetno brzo se uvodi, praktično u jednom danu, kod onih JLP(R)S koji već imaju instaliran REGISTAR NEKRETNINA.