Pripreme za LC KONFERENCIJU PANORAMA 2011. u punom su tijeku. Konferencija će se održati 29.-30. rujna 2011.

Trudimo se svake godine biti sve bolji i bolji i pripremiti našim dragim korisnicima i gostima uvijek nešto novo i zanimljivo.
 
Obzirom da su sudionici prošlogodišnje Konferencije iskazali interes, ove godine radionica Upravljanje Imovinom trajati će puna 2 dana i pripremamo za vas nekoliko eminentnih predavača i praktičara.
 
Pripremamo i 4 potpuno nove radionice

  • Izvještajni sustav
  • Analiza procesa i optimizacija organizacije rada u JLS
  • Lokalna riznica i sve njene prednosti
  • Novi uvjeti poslovanja komunalnih poduzeća – odvajanje djelatnosti kroz LC programe
Pripreme za LC panoramu 2011. | SPI