Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) je u prosincu  2014. godine objavilo Prijedlog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U prijedlogu Zakona, između ostaloga, navodi se izrada vlastitog informatičkog sustava tržišta nekretnina pod radnim nazivom – eNekretnine.

Prema informacijama, navedeni sustav će najvjerojatnije biti dio postojećeg sustava ISPU, a trenutno se nalazi u fazi razvoja. S obzirom da su istovremeno s objavom prijedloga Zakona poduzete aktivnosti oko prezentacije našeg informatičkog rješenja – LC SPI/BKC (Baza kupoprodajnih cijena nekretnina), ovim putem želimo sve naše korisnike u cijelosti upoznati o budućim planovima Ministarstva vezano uz općeniti smjer razvoja sustava vrednovanja nekretnina u RH.

U cilju da naši korisnici uvijek budu kvalitetno informirani kako bi mogli donijeti ispravnu odluku, željeli bi naglasiti dvije činjenice: prva je ta da je sustav eNekretnine još uvijek u fazi razvoja te da će se njegova osnovna verzija pojaviti kroz neko vrijeme. Druga činjenica je da se u prijedlogu Zakona (Članak 70.) predviđa prijelazno razdoblje u kojem JLP(R)S, do uspostave sustava eNekretnina, mogu ustrojiti vlastite Baze kupoprodajnih cijena nekretnina (LC SPI/BKC) i izdavati podatke ovlaštenim procjeniteljima.