Hrvatska zajednica županija i LIBUSOFT CICOM organizirali su u srijedu, 18. svibnja, edukaciju "Praćenje i izvještavanje o proračunu".

Voditeljice radionice bile su bivša načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija Maja Lukeš Petrović i direktorica sektora implementacije Libusoft CICOM-a Katica Burian.

Načela izrade proračuna i praćenja izvršenja proračuna regulirana su nizom zakonskih i podzakonskih akata, uputa i okružnica Ministarstva financija kako bi se održalo načelo zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava. Sukladno tome dodatno su razrađene normativne podloge, proračunski kalendar i ostali faktori bitni za aktivnosti povezane s novčanim tokovima proračuna.

„Svrha usklađivanja financijskih izvještaja proračuna je kontinuiranim praćenjem, analizom i kontrolom izvršavanja proračuna županija, gradova i općina pozitivno utjecati na obrazovanje, zdravstvo, gospodarski razvoj, prometnu infrastrukturu i sve druge poslove u djelokrugu županija koji imaju utjecaj na kvalitetu života građana.“ rekla je načelnica Odjela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu financija Maja Lukeš Petrović.

Edukacija je dodatno obuhvatila zakonodavni okvir, načela izrade proračuna te praćenja izvršenja proračuna, praćenje izvršavanja konsolidiranog proračuna i konsolidirani proračun, ali i prijepore oko metodologije i načela izrade proračuna.

U drugom dijelu radionice sudionici su imali priliku predstaviti primjere dobre prakse načina na koji prate i izvještavaju izvršenje proračuna u njihovoj županiji, ali i s kojim problemima se susreću te kako ih rješavaju.

Cilj radionice bio je razraditi sve promjene nastale u procesima bitnima za praćenje i izvještavanje o proračunu i eventualno dati prijedloge na koji način se prilagoditi navedenim promjenama.  

Na radionici su aktivno sudjelovali pročelnici i službenici županijskih odjela za proračun i financije.