Redoviti godišnji instruktivni seminar korisnika aplikacije UPRAVLJENJE STAMBENIM ZGRADAMA (USZ) održat će se u sklopu savjetovanja Udruge upravitelja koja se od 08.-10. svibnja održava na Brijunima.

Seminar će se održati u četvrtak 08. svibnja u 15:00 sati u kongresnoj dvorani hotela NEPTUN-ISTRA gdje se održava i skup upravitelja stambenim zgradama. Na seminaru će biti obrađene sljedeće teme:

  • analiza postojećeg načina rada s osvrtom na niz poboljšanja i nadogradnji USZ-a
  • prelazak korisnika na SQL verzije programa (verzije 5.xx) – predstavljanje prednosti nove tehnologije
  • Web izvješća – moguće je dio izvješća generiranih u aplikaciji objavljivati na Internetu tako da su određene informacije dostupne građanstvu (npr. troškovi odrađenih poslova u sklopu održavanja)
  • rasprava o potrebi za otvaranjem više žiro-računa za jednu zgradu (za uplatu pričuve, isplatu dobavljačima, oročavanje sredstava i sl.)
  • statusi održavanja i sistemsko-tehnička podrška

Osim na samom seminaru, tijekom čitavog trajanja skupa LC tim će Vam biti na raspologanju za individualne konzultacije i pružanje odgovora na pitanja koja možda imate. Seminar je besplatan, a u cilju što bolje pripreme, te pripreme dovoljnog broja materijala i uvjeta za rad, molimo da najkasnije do 06.05.2007. prijavite sudionike seminara (telefonski, faksom ili porukom e-pošte).

Vidimo se na Brijunima!
 

Poziv USZ korisnicima | SPI