LIBUSOFT CICOM d.o.o. je u utorak, 21. veljače 2017. godine, sudjelovao na SEMINARU O PRIMJENI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA u Hotelu Westin, koji je organizirala Udruga gradova. Glavna tema bio je Porez na nekretnine, u sklopu koje su Marko Ignjatović, Mladen Kolarek, Krešimir Mimica i Vedran Vukobrat, prikazali konkretne situacije kako primijeniti suvremena rješenja za uvođenje Poreza na nekretnine.
 
Naglasak je bio na podacima državnih institucija potrebnih za ažuriranje objekata i obveznika kao prvi korak za sve JLS, usklađivanje adresnih i katastarskih podataka te procesu rada u cilju otkrivanja neobuhvaćenih objekata i zemljišta (GeoLOVAC). Rješenja koja su prezentirana od strane LIBUSOFT CICOM stručnog tima, kriju se u alatima pripremljenim za sve korake koji su potrebni za uspješno uvođenje Poreza na nekretnine. U nastavku prikazan je alat za projekciju prihoda Poreza na nekretnine u usporedbi s prihodima komunalne naknade, čime se značajno olakšava složen proces donošenja odluke o visini koeficijenata i vrijednosti boda za obračun Poreza na nekretnine. Zbog važnosti same tematike naglašeno je da je neophodno odrediti dovoljno vremena za edukaciju i obuku za uspješnu implementaciju Poreza na nekretnine.

Pri kraju LC prezentacije navedene su i zakonske obveze kod uvođenja i provedbe poreza na nekretnine u kontekstu niza međusobno povezanih procesa na razini JLS. Taj cjeloviti proces obuhvaća strukturiranje evidencije, donošenje općeg akta, provedbu upravnih postupaka i postupaka prisilne naplate. Kod zadnje teme poseban naglasak je bio na novinama u institutu zastare u poreznom postupku te obrazloženju pojmova vezanih uz samostalnost posjeda i solidarnost dužnika.

Zahvaljujemo Udruzi Gradova na ovom odličnom uvodnom seminaru vezanom uz projekt poreza na nekretnine i ovim putem vas još jednom pozivamo na veliki specijalistički seminar "Porez na nekretnine" u organizaciji LIBUSOFT CICOM koji će se održavati u četvrtak 09. ožujka 2017 u Hotelu Panorama Zagreb.
 

Najave budućih događanja ove tematike u organizaciji Udruge gradova te prezentacije prikazane na ovom seminaru možete vidjeti pod LINKOM.