S ponosom predstavljamo korisnika Općinu Šolta koji je u vrlo kratkom vremenu odradio implementaciju SPI/Uredsko poslovanje i uveo ga u cijelu Općinu.

U cijeloj Općini radi se digitalizacija dokumentacije, čime se olakšava pristup dokumentima i pronalaženje istih.

Općina Šolta primjenjuje SPI/uredsko poslovanje | SPI

Čestitamo Općini na brzom usvajanju znanja i primjeni istog u svakodnevnom radu i nadamo se da će i ostale nadogradnje SPI/Uredsko poslovanje prihvatiti s istim entuzijazmom i primijeniti u svom poslovanju, sve u cilju primjene novih standarda elektroničkog poslovanja, ubrzavanja kolanja dokumentacije i poboljšavanja usluge prema pravnim i fizičkim osobama s kojima svakodnevno rade.