Naši korisnici LC SPI aplikacija Općina Drenovci, Grad Ivanec i Grad Slatina  prepoznali su prednosti i potrebu za cjelovitim rješenjem, pa su tako pristupili uvođenju NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU.

Konzultanti LC-a su izvršili obuku djelatnika, te se aplikacija uspješno primjenjuje za izdavanje rješenje, urudžbiranje, izradu obračuna i otplatnog plana.

Izračun se vrši prema preporuci Ministarstva, te se unutar KOMISA unosi podatak o površini, ugovoreni iznos i otplatni plan.

Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu sa LC SPI aplikacijama.