Općina Brdovec, naš dugogodišnji korisnik, prepoznala je prednosti vođenja digitalnog Uredskog poslovanja na način da ga koristi cijela općinska uprava.

Nakon priprema za uvođenja digitalnog Uredskog poslovanja, djelatnici općinske uprave uspješno su završili obuku za rad u aplikaciji Uredsko poslovanje.

Dugogodišnji korisnik općina Brdovec | SPI

Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu s aplikacijom SPI Uredsko poslovanje.