U utorak, 12. siječnja 2021., održano je online Konzultantsko savjetovanje – Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje-korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S za koje su sudionici pokazali veliko zanimanje pa su mjesta popunjena čim su prijave bile otvorene.

Imovina očigledno postaje sve važnije sredstvo kada je riječ o učinkovitom upravljanju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i  proračunskim korisnicima. Jedinica imovine svakako može biti dodatni izvor sredstava u proračunu. Savjetovanje je održala Marija Dupić, stručna konzultantica LC-a, izloživši vrlo opsežan i detaljan program kroz koji su obrađene zakonske odredbe evidentiranja i upravljanja imovinom, primjere knjiženja poslovnih događaja vezanih uz vođenje imovine u glavnoj knjizi, analitičku evidenciju dugotrajne imovine, inventuru te Upitnik o fiskalnoj odgovornosti vezan uz dio upravljanja imovinom.

Teme savjetovanja:

  • Dugotrajna imovina i sitni inventar-općenito
  • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
  • Novo uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti-Odluka Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  • Vrednovanje nefinancijske imovine kod nabave-PDV
  • Primjeri knjiženja nabave, gradnje, dodatnog ulaganja u nefinancijsku imovinu JLP(R)S
  • Primjeri knjiženja otuđenja nefinancijske imovine u proračunu
  • Računovodstvena evidencija nefinancijske imovine kroz EU projekte i leasing (javna rasvjeta, vozila i ostalo)
  • Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine i računovodstvena evidencija ispravka
  • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu

Koliko su ove teme aktualne, najbolje pokazuje iznimna aktivnost sudionika savjetovanja koji su u živoj diskusiji postavljali brojna konkretna pitanja. Posebno su dobro prihvaćeni primjeri iz svakodnevnog rada koji smo bili temom rasprave na savjetovanju.