U četvrtak i petak ( 27. i 28.9.2012.) održana je 12. LC Konferencija Panorama 2012, koja je ove godine prema broju sudionika bila najveća do sada, 700 sudionika je posjetilo našu Konferenciju te sudjelovalo na radionicama.

U predkonferencijskom danu, u suradnji s Ekonomskim fakultetom iz Rijeke održana je Konferencija gradova i općina o učinkovitom upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem gdje je prezentiran projekt EFRISTAT koji obuhvaća izradu baze podataka koja sadrži sve ekonomske, fiskalne, socijalne, ekološke, te organizacijsko-administrativne podatke o pojedinom gradu ili općini. Konferencija je okupila više stotina zainteresiranih sudionika iz segmenta državne i lokalne uprave, znanosti, gospodarstva te iz neprofitnog sektora, a među brojnim uglednim gostima izdvajamo dr. sc. Ivu Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske te gosp. Nadana Vidoševića, predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Sama LC Konferencija Panorama 2012. bila je organizirana kroz rad u XV. Radionica, što je također najveći broj radionica do sada održanih na našim dosadašnjim Konferencijama. Na Radionicama su  se naši korisnici SPI paketa aplikacija mogli upoznati s novostima te iskustvima od strane vanjskih predavača (Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju i dr), predavača korisnika kao i samih LC konzultanata.

Važno je za napomenuti da je jedna od najposjećenijih ovogodišnjih radionica bila Pročelnička radionica – rješenja za efikasnu samoupravu, koja se sastojala od stručnih predavanja, rasprava, razmjene iskustava kao i okruglog stola, a na njoj je sudjelovalo 130 sudionika iz svih dijelova naše države.

Kako bi se naši sudionici malo i opustili nakon rada u radionicama, za njih smo pripremili i Radionicu iznenađenja, na kojoj je održana predstavagosp. Željka Vukmirice u pratnji benda „Millitar Grenze Tanz Musik“, te LC rođendanski party.

Zahvaljujemo se svim sudionicima ovogodišnje LC Konferencije Panorama.