Panorama 2008 | SPIPreko 250 osoba sudjelovalo je na ovogodišnjoj konferenciji Panorama 2008. U dva dana održano je osam radionica. Uz najviše pohvala sudionicima na aktivnom prisustvovanju na radionicama zahvaljujemo se na odazivu i veselimo novom susretu na  Panorami 2009. 

Dio atmosfere s Panorame 2008. možete vidjeti u nekoliko fotografija koje slijede.