Objavljeno 05. 06. 2018.

U prepunoj dvorani Hotela Panorama u Zagrebu održan je 25. svibnja 2018. specijalistički seminar o prisilnoj naplati gradskih i općinskih prihoda. Stručni su predavači, suci Upravnog suda u Rijeci, Županijskog suda u Velikoj Gorici te LC konzultanti obradili su životne teme vezane ne samo na teme programa seminara već na cijele procese koji prethode uspješnom razrezu i naplati prihoda.

Naglasak je stavljen na radne i operativne procese koji prethode ili slijede postupcima naplate ili otpisa različitih potraživanja, odnosno koji su od odlučnog utjecaja na učinkovitost takvih postupaka i pravilnog evidentiranja prihoda. Teme kojima su se predavači bavili bile su sudionicima toliko aktualne da su svi predviđeni termini predavanja probijeni.

U okviru seminara održan je okrugli stol tijekom kojega su predavači odgovarali na upite sudionika, i to od utvrđivanja i evidentiranja potraživanja u upravnom i poreznom postupku pa do osnova provedbe ovrhe u građanskom postupku. Rasprava je bila dinamična, a pitanja je bilo toliko da je potrajala i duže od dva sata nakon cijelog programa.