LIBUSOFT CICOM održao je, u četvrtak 02.04.2020., prvi LC WEBinar iz serije Funkcioniranje gradova i općina u vrijeme koronavirusa. Vedran Vukobrat, pravni savjetnik LC-a, u specijaliziranom dvosatnom seminaru fokusirao se na teme vezane uz Oslobođenje od komunalne naknade i pregled drugih mjera Vlade RH od utjecaja na lokalnu samoupravu.

Koliko je ovakva obrada i pristup potreban i dobrodošao svjedoči i podatak da je u LC WEBinaru sudjelovalo gotovo 200 sudionika iz cijele Hrvatske.

Na ranije pristigla pitanja ali i na pitanja koja su pristizala tijekom prezentacije, Vedran je dao odgovore koji će pridonijeti donošenju dobrih odluka koje će omogućiti da kroz ova vremena novih izazova svi prođemo brže i lakše. Samo neke od najvažnijih tema ovog webinara bile su izmjene Zakona o komunalnim gospodarstvu i mogućnosti oslobađanja od plaćanja obveznika komunalne naknade kao i izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i obustava plaćanja spomeničke rente te mogućnost odgode i obročne otplate javnih davanja u skladu s dopunama Općeg poreznog zakona. Naravno, to nije sve, uslijedio je i komentar nekih praktičnih mogućnosti te mogućih posljedica predmetnih intervencija na poslovne procese i naplatu prihoda po normalizaciji situacije te još cijeli niz konkretnih ad-hoc odgovora uživo.

LC WEBinar koji će se baviti temama radnog prava u planu je u četvrtak, 09.04. 2020. također od 10 do 12 sati

Pozivamo sve sudionike da svoja pitanja pošalju unaprijed na e-mail: vedran.vukobrat@spi.hr kako bi pripremili što kvalitetnije i obuhvatnije odgovore

Pridružite se i u narednim LC WEBinarima u okviru kojih ćemo obraditi i druge aktualne teme vezane uz trenutnu situaciju, a o čemu ćemo vas svakako pravodobno informirati!