U srijedu je, 25. studenog 2020., održan webinar o Strategiji upravljanja imovinom u vlasništvu JLP(R)S za koji su sudionici pokazali veliko zanimanje. Očito je strategija upravljanja imovinom jedan od najvažnijih izazova za JLP(R)S.
Usvajanje i provođenje strategije upravljanja imovinom u vlasništvu JLP(R)S-a pridonosi boljem financijskom poslovanju, efikasnom donošenju odluka, učinkovitom pružanju usluga.
Iako središnja država nije donijela nijedan zakonski propis kojim se JLP(R)S nameće obveza donošenja strategije upravljanja imovinom u njihovom vlasništvu podredno je, preko obvezujućih preporuka DUR-a i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, uvela obvezu donošenja strategije upravljanja imovinom.
Kroz opsežan sadržaj tema stručni su konzultanti i predavači Marko Ignjatović, Vedran Vukobrat, Vilma Plavčić i Mladen Kolarek ukazali na obvezu i važnost donošenja Strategije upravljanja imovinom te dali osnovne smjernice u izradi Strategije. Nastojali su sudionicima webinara savjetovati kao u postupku izrade strategije upravljanja imovinom doći do odgovora na pitanja koja uspješna strategija upravljanja imovinom postavlja, a to su: Gdje smo sada?, Gdje želimo biti?, Kako ćemo tamo doći?, Kako znamo da smo tamo došli?
Strateško planiranje u kojem je upravljanje podložno prepoznatljivim mehanizmima nema alternative!

Za sva pitanja vezana uz izradu strategije upravljanja imovinom konzultanti LC-a stoje vam na raspolaganju.