U utorak, 10.studenog 2015. u Hotelu Osijek održan je LC regionalni seminar u Slavoniji.

Ideja ovog seminara kao i onih održanih prijašnjih godina je približiti se korisnicima po regiji, kako bi omogućili svima koji nisu bili na našoj LC Konferenciji Panorama 2015 u Zagrebu, priliku da čuju novosti i buduće planove u LC-u.

Kroz cjelodnevno druženje, sudionici su imali priliku sudjelovati na radionicama KOMIS, Integralno proračunsko računovodstvo, Obračun plaća i naknada te Salda konti kupaca i dobavljača. Neke od najaktualnijih tema su bile Lokalna riznica sa naglaskom na novostima iz Uputa za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2016.-2018., novo izvješće u Salda kontima kupaca i dobavljača koje omogućuje karticu po kontima i pozicijama, te naputak od Hrvatskih voda da JLP(R)S osim komunalne naknade moraju naplaćivati i naknadu za uređenje voda… Sudionici su sadržaj ovih i mnogih drugih tema ocijenili vrlo uspješnim i korisnim.

Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su bili sa nama.