LC ekipa koja je jučer odradila prvi ovogodišnji regionalni seminar produžila je na današnje Savjetovanje upravitelja nekretninama u organizaciji Udruge UPRAVITELJ u sklopu kojeg će se održati završna radionica našeg seminara DALMACIJA 2009 namijenjena korisnicima aplikacije Upravljanje Stambenim Zgradama.

Nastavila se tradicija kvalitetne suradnje i živog rada na radionicama kada se počne raspravljati o temama iz svakodnevnog korištenja SPI aplikacija. Korisnici su kao i uvijek puno pitali, a mi smo odgovarali i radionice su završile na obostrano zadovoljstvo.

Do organizacije sljedećeg regionalnog seminara, pogledajte nekoliko sličica iz Makarske…