vlada RH

Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu.

Dana 2. travnja 2020. na 222. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, a isti je objavljen u Narodnim novinama, br. 41/20 od 3.4.2020.
Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu primjenjuje se na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nisu obveznici navedene Odluke.

Međutim, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 2. travnja 2020. uz navedenu Odluku donijela i Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa. U ovom Zaključku kao jedna od mjera navedeno je i ograničavanje korištenja sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, a točkom 6. propisano je da će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način provesti aktivnosti i mjere utvrđene u ovom Zaključku. S obzirom na navedeno mišljenja smo kako se kod preuzimanja obveza i izvršavanja rashoda jedinice moraju rukovoditi ovom Odlukom.

Popis obveznika, odnosno proračunski korisnici i izvanproračunski korisnici državnog proračuna može se pronaći na stranicama Ministarstva financija OVDJE.
Što ova Odluka znači za provođenje postupaka javne nabave?
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija

Iznimno od točke VI. ove Odluke, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

  • ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  • ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
  • ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  • ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija

Svi zahtjevi vezani uz provedbu ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-mail adresu: zahtjev@mfin.hr