U Gradu Dubrovniku održaja je prezentacija na kojoj su se okupili predstavnici komunalnih poduzeća, upravitelja stambenh zgradama i samog Grada. Predstavljen im je model objedinjene naplate koji kroz jedinstvenu matičnu bazu podataka omogućava naplatu putem jedne uplatnice što građanima omogućava uštede i vremena i novca.

Prezentacija se temeljila na uspješnom primjeru Grada Karlovca gdje je SPI/Objedinjena naplata u primjeni već više mjeseci. Nekoliko fotografija sa prezentacije…