Državni ured za reviziju objavio je 'Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti – UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA JLP(R)S'. Revizijskim postupcima obuhvaćeno je poslovanje za period od 2012. do 2014. godine. Učinkovito upravlja 7 županija, 19 gradova i samo 6 općina.
 

Pored skupnog izvješća za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, objavljena su i pojedinačna izvješća na https://www.revizija.hr/hr/izvjesca
Polovica gradova i županija s ocjenom 'učinkovitog' upravljanja korisnici su naših programa i sudjelovali su u projektima gdje smo osim edukacije implementirali i naša rješenja za učinkovito Upravljanje imovinom. U pojedinačnim razgovorima dobili smo povratne informacije prema kojima je za takve ocjene  značajan doprinos i naše aplikacije REGISTAR NEKRETNINA.
 
Čestitamo svim 'učinkovitim' JLP(R)S, a ostale pozivamo na suradnju.
 
Više o našim aktivnostima vezanim za UPRAVLJANJE IMOVINOM, te radionicama i seminarima (npr. specijalistički seminar PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA, koji će se održati 1. travnja 2016. godine u hotelu PANORAMA u Zagrebu), možete dobiti u našem Odjelu marketinga i prodaje na 01/65 99 509 odnosno na ovim stranicama.