​Obavještavamo sve obveznike sastavljanja i podnošenja Obrasca OPZ-STAT-1 da je, od strane ministra financija, potpisan i na objavu poslan Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi. Objava predmetnog pravilnika u Narodnim novinama očekuje se u petak 19. veljače 2016, sa stupanjem na snagu dan nakon objave. Predmetnim pravilnikom rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. pomaknut je na 1. rujan 2016. Napominjemo da se Obrazac može podnositi i prije navedenog roka, te ovim putem pozivamo sve obveznike podnošenja da do novoga roka prilagode svoje programe i evidencije radi ispunjavanja zakonske obveze podnošenja predmetnog Obrasca.

LINK