Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu propisano je popunjavanje naloga s OIB-om u pozivu na broj. Korištenje OIB u pozivu na broj je moguće samo kod modela 67, 68 i 26. Sadržaj modela 26 promijenjen je u odnosu na Naredbu iz 2009. godine – prema važećoj Naredbi iz 2010. uz model 26 moguće je korištenje jedino OIB-a, dok je prema prije važećim propisima bilo moguće upisati JMBG.

Obzirom da je dio državnih tijela tiskao određen broj uplatnica/naloga s podatkom JMBG-a u pozivu na broj, želimo vas upozoriti da se takvi nalozi neće provoditi, odnosno da se do daljnjega primaju i provode samo nalozi na kojima se model 26 upotrebljava sukladno važećoj Naredbi iz 2010. koja uz model 26 propisuje OIB.

Obavijest o nalozima za plaćanje javnih prihoda | SPI