Novosti u korištenju SPI sustava | SPIS obzirom na veliki broj korsnika SPI sustava, u LC-u se neprekidno radi na uvođenju novih programa kod postojećih korisnika ili se pak radi obuka i početak korištenja za nove korisnike.

Iz mnoštva takvih aktivnosti izdvajamo tri naša korisnika, jednog dugogodišnjeg koji je počeo koristiti SPI/Lokalnu riznicu i dva nova u kojima je rad sa SPI aplikacijama tek započeo.

SPI/Lokalna riznica počela se koristiti u Gradu Sisku, a sa samostalnim radom su započeli Slavča d.o.o. i Grad Vis.

Čestitamo im na dosad uloženom trudu u implementaciji SPI rješenja i želimo im što ugodniji rad.