U novoj verziji SPI paketa uz mnogobrojna unaprjeđenja postojećih funkcija, u aplikaciji SPI/Registar nekretnina ugrađena su nova izvješća analize udjela jedinica imovine u ukupnom broju, prema šest zajedničkih obilježja: statusu vlasništva, namjeni nekretnine, vrsti nekretnine, funkciji nekretnine, načinu stjecanja i stanju nekretnine.

Navedena izvješća prikazuju strukturu udjela broja jedinica imovine po svakom od kriterija te su nezaobilazan alat za učinkovitu analizu svih jedinica imovine u cjelokupnom Registru nekretnina (ili po pojedinim portfeljima). Izvješća su pronašla svoju primjenu kao temelj pripreme postojećeg stanja imovine u cilju izrade kvalitetne Strategije upravljanja nekretninama.