Veliki interes za problematiku rješavanja pitanja oko nerazvrstanih cesta (NN 84/11) ponukao nas je da organiziramo posebnu radionicu UPRAVLJANJE NEPOKRETNOM IMOVINOM, koja će se održati 27. rujna u sklopu LC Konferencije PANORAMA 2012.

Za potrebe JLS kroz LC PSI aplikaciju REGISRAR NEKRETNINA pripremljeno je efikasno rješenje za vođenje Registra nerazvrstanih cesta. Na niz pravnih pitanja, posebice problematiku uknjižbe nerazvrstanih cesta, osigurali smo sudjelovanje na navedenoj radionici vrsnog predavača i poznavatelja predmetne problematike – voditeljicu Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, gđu Ana-Mariju Končić.

Prijave za radinicu i dodatne informacije možete dobiti na www.spi.hr