U ponedjeljak 22. ožujka 2010. godine u Gradu Osijeku nastavljen je rad na provedbi PRLS modela UPRAVLJANJA IMOVINOM, posebice na segmentu inteziviranja obuke i ažuriranja REGISTRA NEKRETNINA uključujući i obuhvat svih podataka o stanovima bez obzira na karakter vlasništva.

Poseban naglasak na sastanku dan je procjenama vrijednosti imovine i mogućnostima bilanciranja iste u knjigovodstvu Grada, kako bi se dobila što realnija fer tržišna vrijednost imovine Grada.