Poštovani korisnici,

LIBUSOFT CICOM d.o.o. intenzivno prati najnovija događanja vezana na najavu odgode uvođenja poreza na nekretnine. U očekivanju službene odluke Vlade RH popraćene odgovarajućim uputama mi nastavljamo sa započetim poslom (implementacije, edukacije, seminari,..).

Za kraj bismo napomenuli da držimo da je uređivanje matičnih baza podataka neophodna akcija koju sada svi zajedno imamo priliku izvesti, bez obzira na to kada će se i na koliko dugo odgoditi početak razreza poreza. Sređivanje baza sigurno dovodi do povećanja prihoda JLS, bez obzira na to odnosilo se ono na porez na nekretnine ili na komunalnu naknadu.

Na tom tragu je i 'Priopćenje vezano za prikupljanje podataka o nekretninama' izdano od strane Ministarstva financija 11. kolovoza 2017. godine. Više informacija možete pronaći na LINKU

 
Vaš LC