Stupanjem na snagu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) polovicom srpnja 2015. godine, uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava, visokog procjeniteljskoj povjerenstva, te nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikih gradova.  Predmetnim Zakonom, prema izvješću Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora, rješavaju se i uočene pravne praznine u dosadašnjoj primjeni Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 79/14), kojima se u naš pravni sustav već uvedene procjene vrijednosti nekretnina kako je to određeno u standardima i propisima zemalja Europske unije i najbolje prakse. Naglašene su pozitivne posljedice koje će proizići iz primjene Zakona, s obzirom na njegov cilj učinkovitog upravljanja i raspolaganja nekretninama, što podrazumijeva poznavanje vrijednosti nekretnina, bilo da se radi o nekretnini kao pasivnom gospodarskom potencijalu ili se nekretninom aktivno raspolaže.

Uvažavajući činjenicu da svakodnevno u LIBUSOFT CICOM d.o.o. i Udrugu gradova stižu upiti s terena za provedbu novog Zakona, kao i potreba za stalnom edukacijom, u suradnji sa Hrvatskom zajednicom županija pripremili smo:

 • Stručni seminar – Praktična primjena novog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina koji će se održati  u srijedu, 16. rujna 2015. godine u Hotelu Panorama Zagreb s početkom u 9:00 sati i planiranim trajanjem do 16 sati.
 • Glavni predavači na seminaru biti će kreator Zakona, Uredbe i Pravilnika, mr.sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, te kolege iz JLS koji se svakodnevno bave problematikom procjena i vođenjem odgovarajućih evidencija (više u priloženom LETKU).

Sadržaj stručnog seminara:

 • Opće odredbe Zakona (predmet, primjena, pojmovi, procjembeni elaborat)
 • Informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine, Zbirka kupoprodajnih cijena, plan približnih vrijednosti)
 • Procjenitelji i procjeniteljska povjerenstva (sastav, zadaće, sjednice povjerenstava)  
 • Obveza županija, Grada Zagreba i velikih gradova – organizacija stručnih i administrativno-tehničkih poslova
 • Nadležnosti upravnih tijela županije, Grada Zagreba i velikih gradova
 • Visoko procjeniteljsko povjerenstvo (sastav, zadaće i nadležnost)
 • Opći načini procjene vrijednosti nekretnina (osnovica za procjene i metode procjena)
 • Posebni načini procjena vrijednosti nekretnina (pravo građenja, pravo služnosti, služnost vodova, stanovanja ili prava plodouživanja, prekoračenje međe građenjem, površine javne namjene, procjena naknade za izvlaštenje),
 • Pribavljanje i izdavanje podataka za procjenu vrijednosti nekretnina
 • Nadzor (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i upravna tijela)
 • Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe
 • Prijelazne i završne odredbe (rokovi za donošenje podzakonskih akata, osnivanje procjeniteljskih povjerenstava, početak rada administrativno-tehničke podrške, obveze javnih bilježnika, rok od 4 godine za korištenje već ustrojenih baza podataka).

Na stručnom seminaru, pored navedenih tema, biti će ponuđeni odgovori na niz praktičnih pitanja koja se pojavljuju kod primjene novog Zakona. 

Za bliže upoznavanje i odgovore na ključna pitanja u provedbi novog Zakona pozivamo Vas da nam se pridružite na gore spomenutom seminaru. 

Više informacija o sadržaju seminara te detaljan program rada biti će dostupni sredinom kolovoza na web stranicama naše tvrtke te Udruge gradova.


PRIJAVA: 
Popunjenu prijavnicu poslati na fax 01/65 99 513 ili ispunite ONLINE PRIJAVNICU najkasnije do 11. rujna 2015. godine. 

KOTIZACIJA: 
Kotizacija po osobi uključuje stručna predavanja, prezentacije, radni materijal, osvježenje, prigodni domjenak, te iznosi:
 

Rana prijava do 
06. rujna 2015. godine
Prijava nakon 
06. rujna 2015. godine
640,00kn + PDV = 800,00 kn po osobi 800,00kn + PDV = 1.000,00 kn po osobi
512,00kn + PDV = 640,00 kn po osobi
za korisnike LIBUSOFT CICOM-a, te
članove Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija
640,00kn + PDV = 800,00 kn po osobi
za korisnike LIBUSOFT CICOM-a, te
članove Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija
 

Posebna napomena: Premium LC korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na sudjelovanje bez kotizacije.

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 11. rujnom  2015. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00  28020-OIB korisnika a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 11. rujna 2015. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 11. rujna izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.