Izazovi u području gospodarenja otpadom – poseban osvrt na obvezu donošenja općih akata od strane lokalnih jedinica

Područje (održivog) gospodarenja otpadom, uslijed svoje multidisciplinarne složenosti, zatim učestalih intervencija zakonodavca u normativni okvir, ali i svojevrsne nesigurnosti u tom smislu, predstavlja jedno od najdinamičnijih područja rada u nizu različitih nadležnih javnopravnih tijela.

Kako je Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) na snazi tek od 31. srpnja 2021. godine, naši stručni suradnici predstavit će, svaki sa svoje stručne perspektive, ključne izmjene citiranog propisa, ali i ukazati na neke okolnosti koje bi mogle biti od odlučnog značaja na zakonito i učinkovito pružanje javne usluge, odnosno na ispunjavanje svih zakonskih obveza u predmetnom smislu.

Okolnost kako je citiranim propisom propisano preko180 prekršajnih odredbi za različite povrede istoga, najbolji je pokazatelj značaja ovog složenog područja rada u ukupnosti društvenog i političkog funkcioniranja Republike Hrvatske. Međutim, obzirom da su upravo jedinice loklane samouprave dužne donijeti odluke o načinu pružanja javne usluge, o kojim odlukama izravno i neizravno ovisi učinkovitost i zakonitost pružanja takve usluge, posebno ćemo se osvrnuti upravo na obveze lokalnih jedinica.

Teme:

  • predstavljanje ključnih novina te prepreka i izazova u provedbi Zakona o gospodarenju otpadu
  • primjeri dobre prakse u području gospodarenja otpadom
  • ususret donošenju odluka (općih akata) o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  • panel diskusija

Predavači:

  • Davor Vić, dipl. ing. građ., konzultant
  • Ivana Jelić, struč.spec.oec. LC
  • Vedran Vukobrat, dipl. iur., LC

Datum održavanja: 15.12.2021. godine
Vrijeme održavanja: od 10:00 do 12:00 sati
Oblik održavanja: putem aplikacije Zoom


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE WEBINARU:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije, najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka, dobit ćete e-mail s poveznicom putem koje možete pristupiti edukaciji.


NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na LC WEbinaru iznosi po sudioniku 400,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr
S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu LC WEBinara uključeni su radni materijali.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: