Objavljeno: 18.04.2019.

LC je od 8. ožujka 2019. ovlašten za provođenje programa izobrazbe u području javne nabave. Temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta LC je ovlašten za provedbu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati kao i za održavanje programa usavršavanja kojima se prikupljaju bodovi za obnovu certifikata iz javne nabave.

LIBUSOFT CICOM d.o.o. za informacijske tehnologije, ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: UP/I-406-01/19-01/06, URBROJ: 526-06-02-02/1-19-02 od 8. ožujka 2019. s rokom važenja do 8. ožujka 2022. godine te je evidentiran u Registru nositelja programa pod evidencijskim brojem 78.

Obratite nam se s povjerenjem.

LIBUSOFT CICOM tim:

Martina Bogner
Mijo Čavlina

Predavači:
Bačurin Nikolina, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Maja Kuhar, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Zvonimir Jukić, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Ostap Grakulj, stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

I to nije sve. Naš stručni tim u mogućnosti je pružiti  integrirani savjetodavni i operativni paket aktivnosti pri provođenju svih postupaka javne nabave kao i onih koji se sufinanciraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Više o tome pogledajte na LC Javna nabava