Kao što smo najavljivati početkom mjeseca, LC je prošlog tjedna u Opatiji sudjelovao na konferenciji u organizaciji RIF-a: HRVATSKI JAVNI SEKTOR na kojoj je bilo oko 250 sudionika (polaznika, predavača i sponzora). Osim sponzorstva i štanda na kojem su se sudionici mogli upoznati s SPI aplikacijama i načinom rada tvrtke, LC je konferenciji doprinjeo i u stručnom dijelu predavanjem o upravljanju imovinom.

Jednu od sveukupno 30 prezentacija na konferenciji održao je direktor LC-a Rade Ignjatović, a tema je bila "Upravljanje imovinom JLP(R)S – organizacijski i informatički aspekti". Sažetak ovog predavanja, kao i još mnogi drugi stručni radovi s temama od važnosti za javni sektor (sveukupno njih 32) možete pronaći u RIF-ovom Zborniku radova s konferencije koji je komercijalno dostupan (više možete saznati na www.rif.hr).

 Ugođaj s konferencije: