Jučer su se održala dva LC događanja organizirana na suprotnim krajevima lijepe naše. U Osijeku je održan treći regionalni seminar, a u Splitu smo se družili s ravnateljima splitskih osnovnih škola.

Gotovo 50 sudionika seminara otišlo je zadovoljno usvojenim novim informacijama i znanjima, a splitskim ravnateljima je predstavljen LC i kvalitetna ponuda programa koje im možemo staviti na raspolaganje.