Kao što smo već ranije najavili, do kraja prosinca 2012. godine određeni broj naših korisnika radio je na novoj verziji SPI paketa, a sada nam slijedi druga faza – masovna distribucija nove verzije svim našim SPI korisnicima.

Kako biste bili spremni za instalaciju nove verzije, vodite brigu o slijedećem:
 

  • Verzija 5.70 zahtjeva .NET Framework 4. Ako nije ranije instaliran instalirati će se na radnim stanicama automatski ulaskom u aplikaciju 'Izbornik – LCW001'. Bitno je da operater koji pokreće Izbornik ima administratorska prava na tom računalu.
  • Kako bi se .NET Framework 4 mogao uspješno instalirati, računala s operativnim sustavom Windows XP trebaju biti nadograđena na SP3, računala s Windows Server 2003 na SP2, a računala s Windows Vista na SP1.
  • Nakon instalacije v5.70 dobiti ćete popis svih žiro računa koji se nisu uspjeli konvertirati u IBAN. Uz svaki će biti jasno opisano gdje se točno nalazi taj žiro račun, tako da  treba provjeriti da li je takav podatak i dalje potreban.