Usluga analize procesa i organizacije u JLP(R)S | SPIUz paletu konzultantskih usluga koje nudimo želimo istaknuti uslugu Analiza procesa i optimizacija organizacije rada u JLP(R)S vezano na aktualno uvođenje FMC (Financial Management and Control) sustava – Financijsko upravljanje i kontrola.
Glavna podloga za uvođenje FMC sustava je Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru od kraja 2006. godine kojim je propisana obveza uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola kod svih korisnika proračuna.
 
Način na koji LC konzultanti rade je da su oni moderatori u ostvarivanju pet komponenata sustava prema LC metodologiji zajedno s timom za provedbu FMC-a unutar JLS.
 
Među glavnim kvalifikacijama LC konzultanata navest ćemo certifikat od strane The Urban Insitut i USAID za završen trening  za Upravljanje financijama u JLP(R)S, certifikat ovlaštenog računovođe, iskustvo u projektiranju poslovnih sustava i modeliranju procesa i možda i najvažnija kvalifikacija od svih, 19 godina suradnje s JLP(R)S.
 
Konzultantsku uslugu Analiza procesa i optimizacija organizacije rada u JLP(R)S trenutno koriste Grad Ogulin, Grad Solin, Grad Omiš, Grad Kraljevica, Grad Skradin, Općina Klis, Općina Pušća, Općina Bistra, Općina Brdovec, Općina Marija Gorica.

Više informacija o LC metodologiji provedbe sustava FMC (kliknite)